24_energetika

Energetika a průmyslové systémy

Skupina se zaměřuje na výzkum nových technologií v oblasti výroby, rozvodu a distribuce elektrické energie a tepla a na matematické modelování a optimalizace energeticky náročných průmyslových systémů. V oblasti výroby elektrické energie se věnujeme především výpočtům a modelování uhelných a plynových elektráren a sekundárního okruhu jaderných elektráren z pohledu optimalizace energetické účinnosti, dynamiky a kvality regulace dílčích systémů vlastní spotřeby elektráren. Významnou doménou skupiny je také modelování a optimalizace vodních elektráren se specializací na optimalizaci řízení paralelního chodu turbín.

Dalšími pilíři výzkumného programu jsou simulace a modelování elektrických distribučních a přenosových sítí, zkratové výpočty, spolehlivostní výpočty a bezpečnost především v oblasti jaderné energetiky. Mezi portfolio aktivit skupiny patří i vytváření výpočtových počítačových modelů mechanických a elektromechanických konstrukcí včetně simulace provozních i nežádoucích stavů konstrukcí a rotujících strojů.

Skupina úzce spolupracuje se skupinou výkonová elektronika a pohony na nových technologiích využívajících vysokonapěťovou výkonovou elektroniku s aplikačním zaměřením především na pohony napájecích čerpadel, velkých a vysokorychlostních kompresorů, pohony ventilátorů. Významnou oblastí výzkumu je též řízení výkonu resp. toků energie, kvalita elektrické energie a spolehlivost elektrických sítí – např. nové principy a zařízení pro kompenzaci zemních poruch v izolovaných a vysokoimpedančně uzemněných sítích.

Skupina se též věnuje problematice a výzkumu technologií Smart City.

Teoretická a praktická využitelnost

Využitelnost výsledků skupiny lze rozdělit do následujících hlavních směrů:

 • Snížení spotřeby elektrické energie optimalizací účinnosti systémů ve výrobě, přenosu i spotřebě elektrické energie. Mezi nejvýznamnější výsledky skupiny patří software Medium Voltage Pump Save a Medium Voltage Fan Save, který byl skupinou vyvinut za účelem optimalizace výkonových čerpacích a ventilátorových systémů v energetice.
 • Modelování elektrických sítí. Mezi hlavní výsledky patří vyvinuté matematické modely využitelné pro řízení a regulace zejména distribučních sítí. Výsledky jsou významné zejména z pohledu kvality regulace a predikce stavu energetických sítí. Toto je důležité zejména s ohledem na zvyšování podílu neregulovaných obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektrické energie.
 • Bezpečnost, spolehlivostní výpočty, modelování a dynamická analýza převodových soustav a vyšetřování stavů elektromechanických zařízení.  Výsledky jsou využívané zejména v jaderné energetice a při optimalizaci údržby energetických celků.

Nabídka

Tým řeší komplexní úlohy z oblasti energetiky a průmyslových systémů  od teoretických výpočtů a matematického modelování ve výpočetních systémech po praktickou aplikaci výsledků v podobě supportu při vzniku funkčních vzorků, prototypů a zavádění výsledků do provozu.

Skupina Energetika a průmyslové systémy nabízí spektrum svých služeb pro firmy, tak i výzkumným organizacím. Spolupráce je možná formou odborných konzultací, zakázek, i řešením společných grantových úkolů, apod.

Nabízíme vývoj, konzultační nebo poradenskou činnost v následujících oblastech:

 • Výroba elektrické energie a tepla
  • klasické zdroje,
  • obnovitelné zdroje.
 • Přenos a distribuce elektrické energie,
  • analýza elektrických sítí,
  • zkratové výpočty.
 • Analýza energetických systémů z pohledu optimalizace spotřeby elektrické energie – energetický audit
  • analýza vlastní spotřeby průmyslových podniků a elektráren.
 • Analýza a optimalizace výkonových čerpacích systémů
  • formou zakázky,
  • formou prodeje nevýhradní licence na vyvinutý simulační software.
 • Analýza a optimalizace výkonových ventilátorových systémů
  • formou zakázky,
  • formou prodeje nevýhradní licence na vyvinutý simulační software.
 • Analýza a optimalizace řízení paralelních čerpacích systémů.
 • Analýza a optimalizace řídicích systémů pro vodní elektrárny s jedním a více soustrojími.
 • Mechanika & Elektromechanika
  • vyšetřování nežádoucích provozních stavů konstrukcí,
  • úpravy elektromechanických konstrukcí s ohledem na jejich dynamické zatížení.
 • Kompletní výzkum, vývoj, prototypování a testování výkonových polovodičových systémů určených pro řešení kvality elektrické energie, řízení toku energie či řešení poruchových stavů v sítích.

Vedoucí týmu

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Členové týmu

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: