FITPixLite - Kompaktní pixelový detektor ionizujícího záření

Zařízení bylo vyvinuto ve spolupráci mezi Fakultou elektrotechnickou ZČU Plzeň a UTEF, ČVUT v Praze. Detektor využívá technologie vyvinuté v rámci kolaborace Medipix v CERN.

loga_partneru

Vlastnosti

 • zařízení o velikosti běžného USB flash disku umožňuje detekovat záření procházející detektorem (alfa, beta, gama a kombinace záření)
 • přednost zařízení je především v jeho rozměrech, kompaktnosti a variabilitě senzorů (Si, CdTe,GaAs)
 • integrovaný zdroj vysokého napětí umožňuje použít polovodičové sensory různých tlouštěk 50-500um (tloušťka senzoru určuje rozsah použití detektoru)
 • zařízení zahrnuje možnost řízení sběru dat z externího zdroje signálu, tzn. je možná vzájemná synchronizace více zařízení a lze tedy použít i jako součást rozsáhlých měřících systémů
 • FITPixLite může být osazen dvojicí senzorů a pak je možno zařízení použít jako částicový teleskop

Parametry

 • Jeden nebo dva Timepix čipy (Medipix Collaboration v rámci Evropského centra pro jaderný výzkum CERN)
 • Založeno na Altera FPGA
 • Rozhraní USB 2.0
 • Dva nezávislé HV zdroje (do 300V)
 • Snímková rychlost: 93fps (single), 62 fps (dual)
 • Monitorovány napájecí zdroje a teploty
 • Senzory: standardně Si 300µ, Si 500µ; detekční oblast 14x14mm, 256x256 pixelů
 • Energeticé rozlišení: 2.5kEv (ToT)
 • Pracovní režimy: Counting, Time-over-Threshold, Time-of–Arrival
 • Externi trigger

SW podpora

 • Free GUI software (Windows, Linux)
 • Kompatibiní se SW Pixelman

Použití

 • Vědeckovýzkumná instrumentace
 • Monitoring prostor s výskytem ionizující záření - např. v průmyslu jako pevný detektor
 • Detekce zdrojů ionizujícího záření (radiační kamera)

Kontaktní osoba

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: