Přejít k obsahu

Zaměření

Materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy. Cílem výzkumu v oblasti senzorů je především konstrukce levných senzitivních elementů pro určování vybraných plynů, par a přítomnosti látek v kapalinách převážně z materiálů na organické bázi. V oblasti organické elektroniky je cílem vývoj nových materiálů a materiálových struktur pro výrobu organických elektronických součástek, polovodičů a molekulárních elektronických systémů.

Hlavní oblasti činnosti:

Senzory par a plynů:

 • Chemorezistivní, elektrochemické, mikrokalorimetrické senzory a senzory vytvrzování pryskyřic.

Progresivní součástkové struktury

 • Součástkové struktury na bázi organických materiálů realizované nízkonákladovými výrobními technikami, charakterizace dielektrik, studium kontaktních jevů na rozhraních funkčních materiálů, realizace embedded součástek, příprava výkonových keramických substrátu metodou DCB.

Smart textilie

 • Vodivé propojovací struktury v textilu, integrace senzorů a elektronických bloků v oděvech a funkčních textiliích.

Elektronické funkční bloky

 • Obvody vyhodnocení signálů senzorových elementů, RF komunikace, zpracování dat a vizualizace.

Nízkonákladové výrobní technologie

 • Pokročilý sítotisk s vysokým rozlišením, depoziční procesy z tekuté fáze, bezkontaktní depozice.

Aktuální řešené úlohy

 • Organický tranzistorový spínač
 • Usměrňující organický přechod
 • Fotodielektrikum pro mikrovia a embedded technologie
 • Organické propojovací struktury pro mikroelektronické obvody
 • Senzorové elementy pro detekci par a plynů (např. H2O, C2H5OH, CH3COCH3, COCl2, NH3, NO2)
 • Mikrokalorimetrické senzory pro biochemické a biomedicínské aplikace
 • Senzorové systémy pro sledování a řízení technologických procesů vytvrzování pryskyřic in situ
 • Obvody pro vyhodnocení signálů ze senzorových elementů
 • Mikroprocesorové systémy pro zpracování dat ze senzorů a nové sofistikované metody zpracování signálů
 • Nová generace multisenzorových systémů – „umělý nos“
 • Elektronické systémy pro detektory ionizujícího záření

Přehled služeb k dispozici v katalogu služeb Diagnostika a materiálový výzkum.

Patička