07_elektronika

Elektronika

Smart oblečení a doplňky, diagnostika elektronických sestav, desek plošných spojů a součástek, smart textilní prvky a technologie jejich integrace, tištěná, flexibilní a hybridní elektronika, výzkum a vývoj senzorů, měření a analýza rádiových systémů a anténních rozvodů, měření a testování nízkofrekvenčních a elektroakustických zařízení, využití pozemní stanice pro satelitní komunikaci, vývoj řídících a testovacích systémů, zakázkový vývoj elektrotechnických zařízení, SW pro Embedded aplikace a systémy IoT, vývoj, testování a diagnostika systémů s průmyslovými sběrnicemi, senzorové jednotky pro IoT a Smart City aplikace

Služby

 • aplikovaný výzkum cílený na ochranné oděvy zejména pro hasiče a textilní výrobky pro pacienty, rekonvalescenty, seniory a osoby vyžadující zvýšenou péči
 • ochranné profesní oděvy s integrovanými elektronickými funkčními systémy (monitorování koncentrace plynů, měření teploty a vlhkosti, aktivní osvětlení, akustický alarm, detekce polohy a pozice, bezdrátový přenos dat)
 • ochranné rukavice a obuv s integrovanými elektronickými funkčními systémy (měření teploty okolí a vzdálených míst, měření přítomnosti napětí, bezdrátový přenos dat a energie, aktivní osvětlení)
 • funkční prádlo s elektronickými prvky pro měření EKG, tepové a dechové frekvence, teploty, vlhkosti a pro vyhřívání
 • pouzdření a integrace elektronických funkčních bloků do textilií
 • elektrická charakterizace elektronických prvků a materiálů v oblasti DC a AC včetně vysokých frekvencí do 3 GHz

Vybavení

 • stroj Bernina 750 QE s vyšívací jednotkou s duálním podáváním šitého materiálu umožňující vytvořit stehy základní, elastické, overlockové, plastické a quiltovací
  — 872 druhů stehu
  — 11 poloh jehly
  — rychlost šití je možné za chodu plynule regulovat a dosahuje až 1000 stehů za minutu
  — maximální velikost jednotlivých výšivek je 40×26 cm
 • coverlock a overlock 5-nitný šicí stroj s jet-air threadingem
 • DC měřicí technika Keithley (SMU, fA, nV, multichannel DMM)
 • VF Měřicí technika:
  — RLC metr Agilent (frekvenční rozsah 1 MHz – 3 GHz)
  — spektrální analyzátor Agilent s tracking generátorem (frekvenční rozsah 9 kHz – 3 GHz)
  — vysokofrekvenční generátor Agilent (frekvenční rozsah 9 kHz – 3 GHz
  — analyzátor signálové integrity (frekvenční rozsah DC až 30 GHz)
 • poloautomatický sítotiskový stroj EKRA E2
 • krimpovací systém Nicomatic
 • odporová svařovací stanice Sunko 709a

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • posuzování kritérií přijatelnosti elektronických sestav dle IPC‑A‑610
 • posuzování kritérií přijatelnosti desek plošných spojů dle IPC‑A‑600
 • diagnostika aktivních a pasivních součástek
 • dekapsulace čipů
 • diagnostika vad pájených spojů
 • testování pájitelnosti DPS a součástek (ponořovací test – Dip and Look Test, test metodou smáčecích vah – Wetting Balance Test, test roztékavosti – pro pájení v parách)
 • měření iontových nečistot na neosazených i osazených DPS
 • měření iontových nečistot na součástkách
 • diagnostika mechanických poruch (lomy, praskliny)
 • rentgenové a CT analýzy sestav, DPS a součástek

Vybavení

 • tester pájitelnosti Multicore MUST II
 • laboratorní zařízení pro pájení v horkých parách — ASSCON Quicky 300
 • kontaminometr Concoat CM11 – měřicí rozsah 0,01–30 NaCl/cm2, maximální rozměr desky 300 × 250 × 30 mm, minimální povrch DPS 100 cm2
 • GE phoenix v|tome|x s240 – mikroohniskový rentgenový inspekční systém pro 3D výpočtovou tomografii (CT) včetně standardní 2D inspekce
 • další viz Obrazová analýza vzorků a materiálografie

Contact person

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • aplikovaný výzkum a vývoj zaměřený na textilní elektronické prvky a technologie umožňující integraci elektronických prvků do textilií:
  — ovládací prvky (tlačítka a vypínače s LED signalizací)
  — senzory tlaku a teploty
  — vyhřívací prvky
  — vodivé pružné propojovací prvky
  — antény a indukčnosti
 • výzkum a vývoj v oblasti kontaktování textilních elektronických prvků odporovým a ultrazvukovým svařováním, pájením, lepením a krimpováním
 • smart ložní prádlo s dvouzónovou detekcí vlhkosti a přítomnosti
 • textilní rehabilitační pomůcky s integrovaným měřením tlaku a tenze (tlaky, otoky, bércové vředy)
 • AC a DC elektrická charakterizace textilních prvků včetně VF charakterizace
 • testy údržby a mechanického namáhání textilních elektronických prvků a systémů

Vybavení

 • stroj Bernina 750 QE s vyšívací jednotkou s duálním podáváním šitého materiálu umožňující vytvořit stehy základní, elastické, overlockové, plastické a quiltovací
 • poloautomatický sítotiskový stroj EKRA E2
 • krimpovací systém Nicomatic
 • odporová svařovací stanice Sunko 709a
 • zařízení pro přesná digitální měření mechanických vlastností do 1 kN LABORTECH 3.030
 • bend tester pro testování cyklického mechanického namáhání textilních vzorků
 • poloprofesionální automatická pračka a sušička Whirlpool
 • DC měřicí technika Keithley (SMU, fA, nV, multichannel DMM)
 • VF Měřicí technika:
  — RLC metr Agilent (frekvenční rozsah 1 MHz – 3 GHz)
  — spektrální analyzátor Agilent s tracking generátorem (frekvenční rozsah 9 kHz – 3 GHz)
  — vysokofrekvenční generátor Agilent (frekvenční rozsah 9 kHz – 3 GHz)
  — analyzátor signálové integrity (frekvenční rozsah DC až 30 GHz)

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • selektivní depozice funkčních materiálů metodou Aerosol Jet Printing (AJP), sítotiskem a šablonovým tiskem
 • plazmatická a ozónová úprava povrchů před depozicí materiálů (úprava povrchového napětí, čištění, funkcionalizace a aktivace povrchů)
 • výzkum tištěných flexibilních senzorů (par a plynů, teploty, vlhkosti, průsaku, stavu vytvrzení pryskyřic), tištěných propojovacích struktur, pasivních a aktivních součástek (antény, R, L, C, OECT – elektrochemické tranzistory)
 • vývoj hybridních elektronických obvodů na flexibilních substrátech
 • výzkum v oblasti hybridní montáže komponent a kontaktování tištěných funkčních struktur na flexibilních substrátech (nízkoteplotní pájení, vodivé i nevodivé lepení, mechanické krimpování, svařování)
 • výzkum elektronických prvků a senzorů na bázi vodivých uhlíkových nanomateriálů (CNT, grafen)
 • výzkum v oblasti environmentálně šetrné elektroniky (organické funkční materiály, celulózové substráty, energeticky šetrné a hospodárné výrobní procesy)
 • elektrická charakterizace elektronických prvků a materiálů v oblasti DC a AC včetně vysokých frekvencí do 3 GHz
 • návrh a simulace planárních součástek a obvodů, analýza přenosu signálu a optimalizace návrhu

Vybavení

 • Aerosol Jet Printing (Optomec AJ300)
 • poloautomatický sítotiskový stroj EKRA E2
 • Plasmabrush PB3 Plasma Surface Treatment System (Relyon plasma)
 • laboratorní pece pro tepelné zpracování a vytvrzování materiálů
 • klimatické komory Vötsch pro testování environmentálních vlivů (teplota, vlhkost, šokové změny, vibrace, korozní prostředí)
 • DC měřicí technika Keithley (SMU, fA, nV, multichannel DMM)
 • VF Měřicí technika:
  — RLC metr Agilent (frekvenční rozsah 1 MHz – 3 GHz)
  — spektrální analyzátor Agilent s tracking generátorem (frekvenční rozsah 9 kHz – 3 GHz)
  — vysokofrekvenční generátor Agilent (frekvenční rozsah 9 kHz – 3 GHz)
  — analyzátor signálové integrity (frekvenční rozsah DC až 30 GHz)
  — funkční generátor (frekvenční rozsah do 120 MHz)
 • simulační nástroje:
  — Ansoft Designer (simulace parametrů vodivých spojů, materiálů a technologických úprav, parametrické analýzy)
  — HyperLynx (nalezení kritických oblastí DPS včetně návrhu řešení, modul LineSim a BoardSim, návrh z hlediska EMC)

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • výzkum a vývoj zaměřený na speciální substráty pro výkonové aplikace a technologie kontaktování součástek
 • výpaly v ochranné atmosféře dusíku nebo argonu až do 1 100 °C
 • návrh a realizace vzorků substrátů s keramickou základnou, na nichž je vytvořena tlustá měděná vrstva*
 • návrh a optimalizace technologie přímého tisku tlustých měděných vrstev na keramické substráty (technologie TPC)
 • výzkum a vývoj alternativních technologií pro kontaktování výkonových polovodičových čipů (pájení Cu ribbonů, kontaktování tiskem, sintrování)
 • testování adheze a delaminace Cu vrstev
 • testování pájitelnosti a bondovatelnosti měděných vrstev
 • analýza kvality bezvoidového vakuového pájení velkoplošných polovodičových součástek
 • příprava materiálografických výbrusů

* využívá se především technologií DBC a TPC (technika tlustovrstvého tisku mědi). Tloušťka vodivých vrstev dosahuje až několika stovek μm.

Vybavení

 • muflová pec s plynotěsnou retortou
 • poloautomatický sítotiskový stroj EKRA E2
 • kalibrační termostatická lázeň Lauda PROLINE PJL 12 s chladící jednotkou DLK 45
 • tester pájitelnosti Multicore MUST II
 • poloautomatická bondovací stanice K&S 4700
 • trhací zařízení LABORTECH 3.030 pro měření adheze vrstev (do 1 kN)
 • komora pro zkoušky teplotním šokem (rychlá změna: –80 °C / 220 °C)
 • klimatická komora o objemu 180 litrů (–70 °C až 180 °C, 10 až 98 % RH)
 • klimatická komora o objemu 600 litrů (–70 °C až 180 °C, 10 až 98 % RH) s možností kombinace zkoušek klimatem a vibracemi
 • komora pro zkoušky korozním prostředím (kondenzační zkouška a zkouška solnou mlhou)
 • mikroohniskový rentgenový inspekční systém pro 3D výpočtovou tomografii (CT) včetně standardní 2D inspekce GE phoenix v|tome|x s240
 • laserový konfokální mikroskop Olympus LEXT OLS5000
 • SEM mikroskop Phenom PROX s EDX prvkovou analýzou
 • DC měřicí technika Keithley (SMU, fA, nV, multichannel DMM)

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • výzkum a vývoj v oblasti chemorezistivních senzorů plynů (např. NO2, NH3, CO) na bázi organických materiálů a uhlíkových nanostruktur
 • výzkum a vývoj v oblasti elektrochemických senzorů plynů (např. NO2, NH3, C2H4) na bázi polymerních elektrolytů
 • testování a vývoj senzorů pro detekci těžkých kovů ve vodách
 • vývoj v oblasti plně tištěných senzorových prvků
 • návrh topologie elektrodových struktur pro senzorové prvky
 • depozice elektrodových struktur a senzorových vrstev
 • elektrická charakterizace senzorových prvků a materiálů v oblasti DC a AC včetně vysokých frekvencí do 3 GHz
 • vývoj elektronických vyhodnocovacích obvodů pro senzory

Vybavení

 • počítačem řízená aparatura pro míchání plynných směsí skládající se ze sedmi hmotnostních regulátorů průtoku (Sierra Instruments)
  — senzory je možné testovat v prostředí s proměnnou relativní vlhkostí v rozmezí 20–80 %, teplotou 0–100 °C, rychlostí průtoku analytu v rozsahu 0,2–1,5 L/min, koncentrací analytů od stovek ppb do stovek ppm
 • vícekanálový potenciostat/galvanostat PGSTAT204 s elektrochemickou impedanční spektroskopií (EIS)
 • měřicí technika pro AC (do 3 GHz), DC (SMU, fA, nV, multichannel DMM)
 • vybavení pro aditivní depozice funkčních materiálů:
  — sítotisk EKRA E2
  — Aerosol Jet Printing (Optomec AJ300)
  — Airbrush Colany
 • vybavení pro realizaci elektrických kontaktů:
  — pájení (ruční mikropájecí stanice, průběžná reflow pec, kondenzační pájení)
  — vodivé i nevodivé lepení (tepelné a UV vytvrzování)
  — krimpovací systém Nicomatic
  — odporová svařovací stanice Sunko 709a

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • výzkum a vývoj tištěných a textilních senzorových elementů pro měření teploty a relativní vlhkosti
 • výzkum a vývoj velkoplošných senzorů průsaků kapalin pro stavebnictví, zemědělství a průmysl
 • výzkum a vývoj senzorů teploty a vlhkosti v půdě pro zemědělské aplikace, detekce živin
 • návrh topologie elektrodových struktur pro senzorové prvky
 • selektivní depozice elektrodových struktur a senzorových vrstev na flexibilních i rigidních substrátech včetně velkoplošných nosičů
 • výzkum senzorových prvků na bázi uhlíkových nanočásticových materiálů (CNT, grafen)
 • elektrická charakterizace senzorových prvků a materiálů v oblasti DC a AC včetně vysokých frekvencí do 3 GHz
 • vývoj elektronických vyhodnocovacích obvodů pro senzory

Vybavení

 • kalibrační termostatická lázeň Lauda PROLINE PJL 12 s chladící jednotkou DLK 45
 • klimatické komory Vötsch pro testování environmentálních vlivů (teplota, vlhkost, teplotní šokové změny, vibrace, korozní prostředí)
 • laboratorní pece pro dlouhodobé teplotní testování
 • DC měřicí technika Keithley (SMU, fA, nV, multichannel DMM)
 • VF Měřicí technika:
  — RLC metr Agilent (frekvenční rozsah 1 MHz – 3 GHz)
  — spektrální analyzátor Agilent s tracking generátorem (frekvenční rozsah 9 kHz – 3 GHz)
  — vysokofrekvenční generátor Agilent (frekvenční rozsah 9 kHz – 3 GHz)
  — analyzátor signálové integrity (frekvenční rozsah DC až 30 GHz)
  — funkční generátor (frekvenční rozsah do 120 MHz)
 • vybavení pro aditivní depozice funkčních materiálů:
  — sítotisk EKRA E2
  — Aerosol Jet Printing (Optomec AJ300)
  — Airbrush Colany
 • vybavení pro realizaci elektrických kontaktů:
  — pájení (ruční mikropájecí stanice, průběžná reflow pec, kondenzační pájení)
  — vodivé i nevodivé lepení (tepelné a UV vytvrzování)
  — krimpovací systém Nicomatic
  — odporová svařovací stanice Sunko 709a

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • analýza spektra do 7 GHz, měření výkonu VF nebo impulzního signálu do 18 GHz
 • měření citlivost přijímačů vážené SNR, SINAD, BER, či jiným parametrem, odolnost vůči standardním rušivým signálům a rušení sousedními rádiovými kanály
 • měření parametrů vysílačů, hloubka modulace, kmitočtový zdvih, měření parazitních produktů do 7 GHz
 • analýza signálů nesoucích informaci nebo rušivých vyzařovaných signálů do 7 GHz, identifikace typu modulace neznámého signálu, vektorová analýza signálu, určení typu zkreslení signálu, určení původu vyzařovaného signálu
 • pořizování dlouhých záznamů z rádiového spektra, vyhodnocení offline, analýza změn parametrů signálu v průběhu záznamu, četnosti poruch, korelace záznamů, rozbor komunikačního protokolu
 • generování testovacích a měřících signálů dle zadání do 3 GHz
 • vektorové měření impedančních a přenosových vlastností prvků do 8 GHz, analýza ve frekvenční i časové oblasti, analýza odrazu v časovém okně
 • měření impedančních a přenosových vlastností antén, zisku, směrovosti, nežádoucího vyzařování
 • měření šumového čísla do 13 GHz, fázového šumu oscilátorů a generátorů signálu

Vybavení

 • vektorový signálový analyzátor Rohde&Schwarz FSIQ 7; 20 Hz až 7 GHz
 • vektorový obvodový analyzátor Rohde&Schwarz ZVB-8; 300 kHz až 8 GHz
 • spektrální analyzátor Agilent EXA N 9010A; 10 Hz až 13,6 GHz s šumového čísla a fázového šumu, šumový generátor
 • vektorový obvodový analyzátor Anritsu
 • MS420B; 10 Hz až 30 MHz
 • spektrální analyzátor Agilent ESA E 4402B; 100 kHz až 3 GHz; TG
 • spektrální analyzátor Agilent ESA E 4402B; 5 kHz až 3 GHz; High Resolution
 • VF Generátor Rohde&Schwarz SMY-01; 9 kHz až 1,040 GHz
 • VF Generátor Rohde&Schwarz SM300; 9 kHz až 3 GHz
 • Baseband Generátor Rohde&Schwarz AM-300; 100 MS/s
 • VF Generátor Panasonic VP8194D; pro testování rozhlasových přijímačů AM a FM včetně RDS a dalších doplňkových funkcí
 • sestava pro záznam a generování rádiového signálu EIDEN 4405A-001, 4222A-001, 5212B-002, 4406A-002
 • jednotky softwarově definovaného rádia Ettus a National Instruments USRP N-200, NI USRP 2920, E100

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • měření na anténních rozvodech signálu digitální televize DVB terestriální a satelitní
 • měření vlastností jednotlivých aktivních a pasivních prvků rozvodu signálu
 • měření parametrů BER, MER, QEF, C/N v rozvodech signálu
 • analýza konstelačních diagramů a kvality signálu po jednotlivých subnosných OFDM
 • měření set‑top boxů a digitálních televizorů při různé úrovni a kvalitě signálu

Vybavení

 • analyzátor digitálního televizního vysílání Promax TV Explorer II+ (formáty DVB‑T, S, S2, C, analogové TV a rozhlasové vysílání)
 • programovatelný generátor pilotních kmitočtů Promax RP‑200
 • signálový analyzátor Rohde & Schwarz FSIQ7
 • obvodový vektorový analyzátor Rohde & Schwarz ZVB8
 • pomocné prostředky pro testování na laboratorním anténním rozvodu (šumové generátory, zesilovací stanice, kaskádní multipřepínače EMP Centauri)
 • laboratorní rozvod DVB‑T a DVB‑S signálů pro testovací účely
 • generátory DekTec DVB‑T/T2 a DVB‑S/S2
 • laboratorní přijímač Alitronika AT780USB

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • restaurování historických zvukových gramofonových záznamů
 • zbavení nosiče zvukového záznamu nečistot, kontrola jeho mechanických parametrů
 • sejmutí záznamu vhodnými typy snímacích systémů a digitalizace mechanického gramofonového záznamu s kmitočtovou korekcí záznamové charakteristiky IEC S78 nebo RIAA, rychlost otáčení nosiče záznamu 16–78 otáček/min.
 • možnost provedení dodatečné specifické kmitočtové korekce záznamové charakteristiky gramofonového záznamu (v případě nestandardních záznamových charakteristik CETRA, His Masters Voice, Columbia, Parlophon, DGG, Italia, NAB, NARTB, LGC apod.)
 • kontrola technických parametrů zvukového snímku
 • adaptivní filtrace, adaptivní potlačení šumu a akustických projevů mechanického poškození drážky gramofonového záznamu (potlačení praskání a nežádoucích vibrací drážky záznamu)
 • export snímku na nosič CD‑DA (16 b) včetně CD textu nebo DVD Audio (24 b), případně ve vhodném souborovém formátu (16 b nebo 24 b)

Vybavení

 • technologie firem Ortofon, Technics, RME Audio, Steinberg, SONY, MRL, Philips, OM&T

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • analýza, testování a měření technických parametrů nízkofrekvenčních zařízení, měření v digitální a analogové doméně a jejich vzájemných kombinacích, multikanálová měření
 • analýza zařízení s analogovými a digitálními rozhraními (SPDIF/TosLink, TDIF, ADAT, AES3/AES-EBU, AES11 apod.)
 • měření technických parametrů nízkofrekvenčních zařízení, zesilovačů a výkonových zesilovačů dle (ČSN) EN 61305, (ČSN) EN 60268 až do výkonu 30 kW
 • měření technických parametrů digitálních zvukových částí zvukových a audiovizuálních zařízení dle (ČSN) EN 61606 (zvuková zařízení pro profesionální použití, zvukové části spotřební elektroniky, zvukové části osobních počítačů), měření technických parametrů AD a DA převodníků dle specifikace AES
 • měření kvality přenosu a zpracování řeči v telekomunikačních systémech, objektivní měřící metody PESQ, POLQA
 • měření kvality přenosu a zpracování širokopásmového zvukového signálu vysoké kvality — PEAQ (ITU-R BS.1387), predikce posluchačem subjektivně vnímané zvukové kvality, měření vnímané hlasitosti zvukové modulace (ITU-R BS.1770)
 • měření technických parametrů analogových a digitálních záznamových zařízení (analogové a digitální magnetofony, gramofony, systémy CD-DA, DVD-Audio, SACD, MiniDisc, MP3 rekordéry, HDD rekordéry apod.), zvukových částí televizních, rozhlasových analogových a digitálních přijímačů

Vybavení

 • měřicí technologie firem Audio Precision, Rohde & Schwarz, Dolby Laboratories, Prism Sound, RME Audio, Brüel & Kjaer, Earthworks, Neutrik — NTI Audio, Agilent, Tektronix, National Instruments, OPTICOM, AFMG — SDA, MRL, Philips, OM&T

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • sledování pohybu družic na oběžné dráze typu LEO, ověření udaných parametrů dráhy na základě příjmu radiomajáku družice
 • záznam signálů z rádiových komunikačních kanálů družic, získání základní telemetrie pasivním způsobem na základě signálů vysílaných družicí bez předchozího povelu
 • aktivní komunikace s družicí, zadávání povelů, řízený download a upload dat, telemetrických dat, výsledků vědeckých experimentů apod.

Vybavení

 • anténa pro pásmo 2400 MHz, parabolická o průměru 1,9 m se šroubovicovým ozařovačem výrobce RFHAMDESIGN
 • anténa pro pásmo 435 MHz, křížová YAGI typu 436CP30 se ziskem 14,1 dBdc výrobce MSQUARE
 • anténa pro pásmo 145 MHz křížová YAGI typu 2MCP14 se ziskem 10,2 dBdc výrobce MSQUARE
 • rádiová stanice ICOM IC‑910H pro pásma 145, 435, 1200 MHz doplněná nízkošumovými zesilovači
 • anténní dvouosý pozicionér AlfaSpid Big RAS s modernizovanou řídicí jednotkou MD‑01, nastavení v azimutu i v elevaci
 • PC a software založený na o. s. Linux Debian, satelitní tracker, rozhraní pro řízení radiostanic a pozicionéru, prostředí pro tvorbu komunikačních skriptů, MySQL databáze, uživatelské rozhraní pro místní a vzdálený přístup
 • ostatní vybavení – záložní zdroj UPS, optické připojení do internetové sítě, TNC pro systém AX.25, TNC softwarové univerzální, TNC pro systém GomSpace NanoCom
 • experimentální vybavení – softwarově definované rádio Ettus USRP N‑200 a experimentální rádio na vlastním HW pro pásmo 2400 MHz

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • vývoj řídicích systémů a elektroniky pro dopravní techniku
 • vývoj řídicích systémů pro oblast energetiky
 • vývoj aplikací s výkonovými měniči
 • návrh jednodeskových řídících jednotek
 • aplikace modulárních řídicích systémů v provedení pro 19" rack
 • vývoj systémů využívajících vysokorychlostní komunikaci (např. LVDS 1,3 Gb, Ethernet, USB 2/3)
 • FPGA design pro programovatelné obvody firmy Altera, jak plně zákaznický, tak s využitím např. Avalon® Qsys
 • hlavní využívané platformy: Hercules™ ARM ®Safety; ST s jádrem Cortex M3, M4; TI TMS320F28 335, 377
 • spolupráce je možná formou odborných konzultací, zakázek, voucherů i řešením společných grantových úkolů

Vybavení

 • VF osciloskop MSOX91304A — šířka pásma: 13 GHz / 4 CH, vzorkovací frekvence: 80 GSa/s 2 CH, měření nízkých úrovní 1,30 mVrms/13 GHz / 50 mV/div, Compliance testy: USB2/3, Ethernet, DDR
 • EMI test receiver R&S ESPI7 — šířka pásma: 10 Hz až 7 GHz, rozlišení: 0,01 Hz, integrovaný Tracking Generator, I/Q modulátor
 • 136kanálový přesný logický analyzátor Keysight 16854A, vzorkování: 2,5 GHz / 5 GHz (full / half channel), vnitřní paměť: 256 M
 • jednokanálový parametrový DC source meter Keithley 2401 — rozlišení napětí: 5 μV, rozlišení proudu: 50 pA, max. parametry: 20 V / 1 A
 • RLC KEYSIGHT E4980A — přesnost: 0,05 %, frekvenční rozsah: 20 Hz až 2 MHz
 • dvoukanálový funkční generátor KEYSIGHT 33600A — šířka pásma: 120 MHz, vzorkování: 1 GSa/s
 • poloautomatická stanice pro osazování SMD součástek ESSEMTEC EXPERT-LINE UP3100 doplněna optickým hranolem pro osazování BGA
 • SW: Altium Designer, Matlab, Quartus, Atollic, Code Composer Studio, SolidWorks

Contact person

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • vývoj modulárních testovacích systémů pro testování elektronických zařízení
 • výběr, sestavení řídicího počítače, návrh dílčích částí testovacího systému dle vybrané platformy
 • sestavení testovacího plánu, implementace a optimalizace konkrétních testů dle specifikace konkrétního zařízení
 • adaptace univerzální propojovací platformy RATS, dle počtu a typu vnějších signálů, včetně návrhu modulů pro signálové přizpůsobení
 • vývoj speciálních modulů, dle požadavků aplikace
 • integrace externích měřících přístrojů do testovacího systému
 • spolupráce s externím partnerem formou odborných konzultací, zakázek, voucherů i řešením společných grantových úkolů

Vybavení

 • kompletní portfolio vývojových SW prostředků firmy National Instruments (LabVIEW, TestStand, …)
 • univerzální modulární testovací platforma RATS včetně:
  — moduly pro připojení a přizpůsobení externích datových signálů (60 V DC, 500 mA DC)
  — konfigurovatelný backplane pro 300 datových signálů (60V DC, 500 mA DC), společná 3vodičová sběrnice pro výkonové signály (275 V DC/40 A)
  — moduly pro simulaci chybových stavů (zkraty, odpojení, poklesy a výpady napětí, …) do 275 V/20 A
  — univerzální maticové moduly 4×32(128) relé (60 V DC, 500 mA DC)
  — knihovny SW ovladačů pro .NET, LabVIEW

Contact person

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • vývoj speciálních senzorů s integrovanou inteligencí, např. průtokoměry kapalin, plynů, čidla rosného bodu, pixelové detektory záření
 • vývoj čidel pro speciální aplikace (vysoký tlak, vakuum, bezkontaktně napájené senzory, senzory pro měření na rotorech točivých strojů)
 • spolupráce je možná formou odborných konzultací, zakázek, voucherů i řešením společných grantových úkolů

Vybavení

 • VF osciloskop MSOX91304A — šířka pásma: 13 GHz / 4 CH, vzorkovací frekvence: 80 GSa/s 2 CH, měření nízkých úrovní 1,30 mVrms/13 GHz / 50 mV/div, Compliance testy: USB 2/3, Ethernet, DDR
 • EMI test receiver R&S ESPI7 — šířka pásma: 10 Hz až 7 GHz, rozlišení: 0,01 Hz, Integrovaný Tracking Generator, I/Q modulátor
 • 136kanálový přesný logický analyzátor Keysight 16854A, vzorkování: 2,5 GHz / 5 GHz (full / half channel), vnitřní paměť: 256 M
 • jednokanálový parametrový DC source meter Keithley 2401 — rozlišení napětí: 5 μV, rozlišení proudu: 50 pA, max. parametry: 20 V / 1 A
 • RLC KEYSIGHT E4980A — přesnost: 0,05 %, frekvenční rozsah: 20 Hz až 2 MHz
 • dvoukanálový funkční generátor KEYSIGHT 33600A — šířka pásma: 120 MHz, vzorkování: 1 GSa/s
 • poloautomatická stanice pro osazování SMD součástek ESSEMTEC EXPERT- LINE UP3100 doplněna optickým hranolem pro osazování BGA
 • SW: Altium Designer, Matlab, Quartus, Atollic, Code Composer Studio, SolidWorks

Contact person

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • vývoj specializovaných elektronických zařízení pro měření, řízení a regulaci s ohledem na požadavky malosériové výroby
 • návrh mechanické konstrukce
 • finalizace návrhu zařízení až do stádia ověřeného prototypu, dokumentace, výrobních dat
 • spolupráce na přípravě malosériové výroby zařízení
 • návrh analogových obvodů pro zpracování signálů nebo předzpracování signálů z čidel a senzorů
 • návrh digitálních obvodů založených na bázi FPGA nebo embedded procesorů
 • vývoj softwaru a firmwaru pro digitální obvody
 • návrh obvodů napájení
 • návrh designu zařízen
 • výroba čelních panelů
 • spolupráce s externím partnerem formou odborných konzultací, zakázek, voucherů i řešením společných grantových úkolů

Vybavení

 • VF osciloskop MSOX91304A — šířka pásma: 13 GHz / 4 CH, vzorkovací frekvence: 80 GSa/s 2 CH, měření nízkých úrovní: 1,30 mVrms/13 GHz / 50 mV/div, Compliance testy: USB2/3, Ethernet, DDR
 • EMI test receiver R&S ESPI7 — šířka pásma: 10 Hz až 7 GHz, rozlišení: 0,01 Hz, integrovaný Tracking Generator, I/Q modulátor
 • 136kanálový přesný logický analyzátor Keysight 16854A, vzorkování: 2,5 GHz / 5 GHz (full / half channel), vnitřní paměť: 256 M
 • jednokanálový parametrový DC source meter Keithley 2401 — rozlišení napětí: 5 μV, rozlišení proudu: 50 pA,
  max. parametry: 20 V / 1 A RLC KEYSIGHT E4980A — přesnost: 0,05 %, frekvenční rozsah: 20 Hz až 2 MHz
 • dvoukanálový funkční generátor KEYSIGHT 33600A – šířka pásma: 120 MHz, vzorkování: 1 GSa/s
 • poloautomatická stanice pro osazování SMD součástek ESSEMTEC EXPERTLINE
 • UP3100 doplněna optickým hranolem pro osazování BGA
 • SW: Altium Designer, Matlab, Quartus, Atollic, Code Composer Studio, SolidWorks

Contact person

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • návrh hardwareového a softwareového řešení embedded aplikací, od mikrokontrolérů po PC systémy
 • tvorba softwareových driverů pro embedded systémy
 • tvorba komplexního SW řešení včetně uživatelského rozhraní přizpůsobeného konkrétní úloze
 • využití databázových prostředků pro ukládání a vyhodnocení dat z řízených procesů pro vizualizaci
 • nasazení technologií internetu pro vzdálený přístup, monitorování a sběr dat včetně realizace
 • využití sběrnic a protokolů pro drátové i bezdrátové komunikace včetně respektování požadavků na zabezpečení přenosu
 • aplikace se systémy reálného času (RTOS)

Vybavení

 • aplikační vývojové nástroje pro asembler, C/C++, C#, Java – Keil uVision, Atollic TrueStudio, MS Visual Studio, CodeComposer, Eclipse
 • databázové platformy MySQL, MS SQL, Firebird, PostgreSQL a další
 • vývojové HW platformy pro 8-, 16- a 32bitové mikrokontroléry založené na proprietárních jádrech i jádrech ARM Cortex-M a Cortex-A
 • testovací HW pro výkonné zařízení založené na jádrech Intel x86 a ARM
 • moduly pro bezdrátové komunikace založené na protokolu Bluetooth, WiFi, LoRa, ZigBee, Nordic a řada dalších
 • vývojové a ladící prostředky pro mikrokontroléry – Atmel ICE, GDB debugger, J-Link, ST-Link a další
 • řídicí systémy založené na PLC, modul PharLap pro RT rozšíření OS Windows

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • vývoj systémů využívající průmyslové komunikace
 • vývoj systémů využívající automobilové sběrnice
 • implementace a analýza komunikačních sběrnic pro specifikace Ethernet, CAN, FlexRay, LIN, RS485, RS232, MBus atd.
 • implementace vyšších protokolových vrstev pro CAN (CANopen, TTCan), Ethernet (TCP/IP) apod.
 • návrh distribuovaných řídicích systémů na bázi průmyslového Ethernetu
 • analýza a lokalizace problémů v průmyslových komunikacích
 • testování a analýza sběrnic z hlediska odolnosti proti rušení a spolehlivosti komunikace
 • návrh vhodného typu průmyslové komunikace
 • diagnostika automobilových sběrnic
 • testování systémů s využitím rest-bus simulace

Vybavení

 • analyzační a simulační software od firmy Vector Informatik GmbH – CANoe
 • čtyřkanálový osciloskop Agilent MSO7104A 1GHz – 4 GSa/s s 16bitovým logickým analyzátorem a analyzátorem sběrnic FlexRay, CAN, LIN, SPI, IIC, UART/RS232
 • 68 – kanálový logický analyzátor 16802A 68

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

SLužby

 • vývoj elektroniky s využitím moderních komponent (DSP / FPGA / ASIC apod.) v systémech senzorů, aktuátorů a dalších pro širokou třídu aplikací
 • precizní FPGA design s vysokými nároky na výkon zpracování signálů a požadavky v časové oblasti
 • vývoj vysoce specializované elektroniky
 • simulace číslicových, analogových i smíšených systémů
 • vývoj radiačně odolné elektroniky
 • vývoj a konzultace elektroniky s ohledem na EMC
 • implementace algoritmů zpracování signálů

Vybavení

 • VF osciloskop MSOX91304A — analogová šířka pásma: 13 GHz / 4 CH, vzorkovací frekvence: 80 GSa/s 2 CH, měření nízkých úrovní 1,30 mVrms/13 GHz / 50 mV/div,
 • Compliance testy: USB2/3, Ethernet, DDR
 • EMI test receiver R&S ESPI7 — šířka pásma: 10 Hz až 7 GHz, rozlišení: 0,01 Hz, integrovaný Tracking Generator, I/Q modulátor
 • pikoampermetr HP 4140B, měřicí rozsah +/– 0,001 pA až 0,2 mA
 • logický analyzátor Agilent, 16822A 68 kanálů, 4GHz časová lupa, 64 K záznamu
 • 136kanálový přesný logický analyzátor Keysight 16854A, vzorkování: 2,5 GHz / 5 GHz (full / half channel), vnitřní paměť: 256 M
 • dvoukanálový funkční generátor KEYSIGHT 33600A – šířka pásma: 120 MHz, vzorkování: 1 GSa/s
 • SW: Altium Designer, Matlab, PADS, VHDL-AMS

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • kusové pájení všech druhů pouzder BGA / QFN / CSP / μSMD apod.
 • pájení moderních procesorů (DSP / FPGA / ASIC apod.) a dalších komponentů, senzorů, budičů apod. včetně komponentů pasivních
 • precizní výroba masek a usazovacích rámečků pro všechny druhy těchto pouzder s přesností 0,01 mm
 • analýza vhodného teplotního profilu pro pájení/odpájení pouzdra za použití spodního infračerveného předehřevu a teplotních sond
 • přizpůsobení pájecího teplotního profilu dle požadavků výrobce čipu
 • usazování součástek na DPS s použitím kamerového systému
 • výměny vadných čipů na již osazených deskách
 • osazování prototypových desek nutných při vývoji nových unikátních zařízení apod.
 • implementace ISO 9000 jak v mechanické, tak elektronické části zařízení – vysoká reprodukovatelnost a spolehlivost výsledku

Vybavení

 • pájecí stanice od firmy MARTIN-SMT (mikropipetový systém pro manipulaci s čipy, vysoká přesnost mikroposuvů zařízení, kamerový systém s výměnnými objektivy — BGA, CSP, MLP, pájení horkým vzduchem, spodní ohřev infračervenými tělesy o řízeném výkonu, možnost revitalizace a opětovného použití čipů — tzv. reballing)

MARTIN-SMT

 

max. šířka DPS

390 mm

max. délka DPS

500 mm

posuv

75 mm / 75 mm / 23 mm / ±10°

rozlišení / přesnost posuvu

0,01 mm

horký vzduch

50–400 °C (2–35 l/min)

spodní ohřev — infra

900–4800 Watt

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • rychlá výroba jednostranných i oboustranných neprokovených desek plošných spojů (mechanickou cestou,  materiál FR4, metoda dělicích čar)
 • frézování speciálních substrátů (teflon, macor) pro speciální aplikace
 • frézování a gravírování jednoduchých konstrukčních dílů z hliníkového plechu

Vybavení

 • fréza Protomat S100 (s vakuovým stolem a kamerovým systémem, další parametry viz tabulka)

Protomat S100 měření

 

max. velikost materiálu

A4+ (225 × 300 mm)

min. šířka vodiče / izolační mezery

0,25 / 0,25 mm

max. otáčky vřetene

100 000 ot/min

rozlišení / přesnost posuvu

0,25 μm / ±1 μm

vrtání / frézování

0,2–3 mm

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Služby

 • KETcube - univerzální vývojová platforma pro vývoj IoT aplikací tvořená modulárním HW systémem (LPWAN komunikace, battery management, senzory environmentálních parametrů) s obslužným SW
 • SmartCampus - Testovací polygon pro SmartCity technologie v reálných podmínkách univerzitního kampusu ZČU (např. smart parking, smart lighting, environmentální senzorika)
 • SmartCity technologie zahrnující chytrá parkování, inteligentní osvětlení, senzorické systémy pro města včetně komunikačních sítí, cloudová úložiště). Návrhy, vývoj, testování, funkční, mechanické a klimatické
  zkoušky, upscaling
 • SmartFarning - IoT řešení pro precizní zemědělství (např. vzdálený monitoring parametrů zemědělské půdy na velkých plochách)
 • vývoj v oblasti požární senzoriky (např. odolné senzorové moduly pro distribuci v obtížně dostupném nebo nebezpečném terénu pomocí dronů)
 • návrhy a prototypování zařízení pro IoT sítě (LoRaWAN, Sigfox, NB IoT)
 • návrh a realizace bezdrátových senzorových systémů a elektronických systémů s nízkou spotřebou
 • realizace kooperativních projektů a smluvního výzkumu pro oblast SmartCity a IoT
 • konzultační a expertní služby v oblasti Smart City a IoT aplikací

Vybavení

 • profesionální nástroje pro návrh hardware (Altium Designer)
 • vybavení pro vývoj software pro embedded zařízení (překladače a vývojová prostředí)
 • vybavení pro vývoj software pro mobilní smart zařízení na platformě Android a iOS
 • testovací polygon pro Smart City technologie v prostorách univerzitního kampusu (viz www.smartcampus.cz)
 • prototypovací 3D tiskárna PRUSA I3 MK3
 • dron Robodrone Kingfisher pro testování senzorických systémů umístěných na UAV nebo doručitelných pomocí UAV
 • testovací IoT síť LoRaWAN pokrývající kampus ZČU, napojení na plzeňskou síť LORATECH
 • testovací plně škálovatelný Smart Cloud systém pro nejen IoT aplikace

Kontaktní osoba

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization: